Fler Kunder Online

Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållanden med Fler Kunder Online, avseende Fler Kunder Online’s tjänster. Genom att du ingår avtal med Fler Kunder Online så accepterar du dessa allmänna villkor. Vid de tillfällen en offert eller en orderbekräftelse upprättats som strider mot dessa allmänna villkor skall de villkor som framgår i offerten eller orderbekräftelsen gälla.

Betalningsvillkor

Fakturering sker enligt orderbekräftelse. I de fall en sådan inte upprättas sker fakturering vid order med betalningsvillkor 20 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta samt påminnelseavgift. Fler Kunder Online förbehåller sig rätten att avbryta leverans av tjänst om betalning ej sker i tid. Det åligger kund att meddela Fler Kunder Online om ev. adressändring.

Överlåtelse

Avtal mellan kund och Fler Kunder Online får ej överlåtas till annan part utan skriftligt medgivande från Fler Kunder Online.

Referenskund

Fler Kunder Online äger rätt att i både tal och skrift använda kundens företagsnamn som referens. Fler Kunder Online äger dock ej rätt att lämna ut uppgifter som kan uppfattas som kundens företagshemlighet eller liknande. Fler Kunder Online äger ej heller rätt att lämna ut kontaktuppgifter till kund såvida kund inte gett sitt medgivande.

Leveransvägran

Fler Kunder Online förbehåller sig rätten att leveransvägra kunder som avser att använda företagets tjänster i strid med Fler Kunder Online etiska policy.

Fler Kunder Online förbehåller sig rätten att leveransvägra kunder vars verksamheter elleranvändande är enligt följande karaktär:

– Pornografi
– Poker, Gambling och Casino
– Vapen
– Olaglig verksamhet
– Religiös verksamhet
– Politisk verksamhet
– Företag som inte prövar sina kunders kreditvärdighet vid kredit/lån

Tjänster som avbryts pga. brott mot Fler Kunder Online’s policy berättigar ej till återbetalning.

Ansvarsbegränsningar

Fler Kunder Online kan inte hållas ansvariga för utebliven vinst, förlorade data, förlorade affärer eller någon kostnad för ersättningstjänster, straffavgifter eller annan indirekt kostnad eller förlust. I inget fall skall vår skadeståndsskyldighet överstiga det belopp som du som kund betalat för tjänsten. Fler Kunder Online har inga skyldigheter att betala ersättning för brott mot dessa allmänna villkor eller då leveranser inte kunnat slutföras på grund av force majeure, det vill säga omständigheter som är utom Fler Kunder Online kontroll så som naturkatastrof, krig, konflikt på arbetsmarknaden, brott i internetförbindelser eller liknande.

Integritetspolicy

Integritetspolicyn beskriver hur vi behandlar de uppgifter du lämnar till oss och klargör ansvaret för att skydda dina personuppgifter och din integritet.

Sammanfattning

För att komma i kontakt med oss lämnar du namn, e-post adress, företagsnamn och adress (URL) till hemsida. Vi använder enbart denna data för att kunna skicka en kostnadsfri analys via mail till dig.

GRATIS ANALYS

Få en kostnadsfri analys med tips på hur din hemsida kan generera fler kunder.